Saturday, September 18, 2010

PEMBAKA JANTAN


Kesuma adalah satu-satunya baka yang masih mengekalkan darah Husin iaitu Husin 2000 + Husin Kijang Emas. Ayam kechil (AA). Pembaka sepenuh masa. Pernah jadi johan semasa anak b dan remaja dulu. 

No comments:

Post a Comment